Trimbos onderzoek: jongeren en alcohol

Jongeren boven de 16 jaar  drinken verontrustend veel. Dat blijkt uit het  Peilstationonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut dat om de vier jaar verschijnt.

 

 

20% van de jongeren drinkt meer dan 20 glazen in het weekend

Bijna tweederde van de 16-jarigen drinkt 5 glazen of meer per gelegenheid en ongeveer 20 procent van de 16-plussers zegt in het weekend meer dan 20 glazen alcohol te drinken. Bij jongeren onder de 16 jaar is sinds 2003 een daling te zien in het alcoholgebruik.

 

Voor het eerst is in het Peilstationonderzoek ook internetgebruik en het gebruik van energiedrankjes gemeten. Opvallend zijn de ontwikkelingen als pokeren op internet: 2 procent van de scholieren doet dit dagelijks en 4 procent vertoont tekenen van compulsief gedrag, dat wil zeggen dat zij zelf of hun omgeving last hebben van het veelvuldig computergebruik.

 

 

Nederlandse jongeren scoren hoog in Europees onderzoek


Gelijktijdig met het Peilstationsonderzoek zijn data verzameld voor het Europese ESPAD onderzoek. Aan dit onderzoek namen in 2011 ruim 100.000 15- en 16-jarige scholieren deel, afkomstig uit 37 landen, waaronder Nederland. Nederlandse jongeren scoren in Europa hoog op de hoeveelheid alcohol die de laatste keer gedronken werd, maar gemiddeld op het percentage scholieren dat de afgelopen maand alcohol gedronken had en laag op het percentage dat al op jonge leeftijd (≤ 13 jaar) begint met drinken.

 

Nederlandse jongeren starten vroeg met cannabis

Ook proberen, vergeleken met de rest van Europa, relatief veel Nederlandse jongeren cannabis uit en is het percentage vroege starters hier relatief hoog. Van de 15/16 jarigen blowde 14 procent nog in de afgelopen maand; dit is twee maal zo hoog als het Europees gemiddelde. Bij roken scoren de Nederlandse jongeren gemiddeld in Europa. Het gebruik van drugs zoals ecstasy en cocaine ligt iets lager dan het Europees gemiddelde.

 

 

 

Het Peilstationsonderzoek Scholieren werd in het najaar van 2011 gehouden en is uitgevoerd in samenwerking met regionale GGD-en. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Bron: Trimbos-instituut

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.