Genen en alcoholverslaving

Misschien heb je wel eens gehoord dat genen een rol spelen bij het ontstaan van een alcoholverslaving. Genen kunnen er namelijk voor zorgen dat je sneller onder invloed raakt.

 

Uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat als een van je ouders alcoholist is, je een 34% grotere kans hebt om ook alcoholverslaafd te raken. Wanneer beide ouders een alcoholverslaving hebben, is er zelfs een 400% grotere kans!

 

 

Ook een Deens onderzoekt wijst uit dat er sterke aanwijzingen zijn voor de erfelijkheid van alcoholisme. Ze onderzochten 55 kinderen die geadopteerd waren en waarvan een van de natuurlijke ouders alcoholist was, vergeleken met adoptiekinderen zonder alcoholistische ouders.

 

Toen de kinderen volwassen waren, bleek bij de kinderen met de oorspronkelijk alcoholistische ouders alcoholisme vaker voor te komen dan bij geadopteerde kinderen zonder alcoholistische ouders.

 

Ook zou de aanmaak van dopamine een rol spelen bij alcoholisch gedrag. Dit stofje speelt een rol bij hyperactiviteit en bij het opzoeken van prikkels en risicovol gedrag. Volgens sommige onderzoeken blijkt dat kinderen van alcoholisten vaker een afwijkend type gen hebben voor de dopamine huishouding dan kinderen van niet alcoholisten.

 

Naast genen speelt natuurlijk ook een combinatie van factoren mee. Denk aan andere erfelijke factoren, maar ook factoren die met opvoeding en milieu te maken hebben.

 

Bron: Jellinek.nl 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.