Directe opname in een afkickkliniek [Als de tijd dringt]

Als je je door drugs- of drankmisbruik in een acute crisis bevindt, kan je aanspraak maken op directe opname in een afkickkliniek. Geen wachttijd dus, maar meteen hulp. Je moet wel aan bepaalde eisen voldoen en zelf een aantal dingen regelen.

Meestal bouwt een verslaving zich geleidelijk op en bereikt het een kritisch punt waarop de verslaving volledig uit hand is gelopen. Je situatie is onhoudbaar geworden en de problemen in je leven stapelen zich op. Je besluit om actie te ondernemen en een hulptraject in te gaan, al dan niet gestimuleerd (of gedwongen) door naasten en familie. Een acute opname in een afkickkliniek lijkt de beste oplossing.

Het goede nieuws is dat de Nederlandse verslavingszorg over het algemeen goed is ingespeeld op dergelijke crisissituaties. Afhankelijk van jouw situatie zijn er mogelijkheden om op zeer korte termijn opgenomen te worden in een kliniek. We spreken dan van een spoedopname.

Binnen 24 uur acute opname in een afkickkliniek

Sommige klinieken zijn praktisch altijd bereikbaar, dus ook ‘s nachts en in het weekend. Andere verslavingsklinieken hebben iets striktere contacttijden. Het is een prettige gedachte om te weten dat er mensen voor je klaarstaan op het moment dat jij de beslissing maakt om je verslaving aan te pakken. Je kan in sommige gevallen al binnen 24 uur terecht bij een kliniek.

Om dat te bewerkstelligen moet je wel een aantal dingen doen:

 

  1. Vind een afkickkliniek bij jouw in de buurt

Bij een spoedopname kun je er voor kiezen om dicht bij huis behandeld te worden. Dat bespoedigt het voortraject en werkt het makkelijkst. Een afkickkliniek zoeken voor directe opname kan je prima zelf. Via Afkickkliniekwijzer.nl vind je de meest geschikte kliniek bij jou in de buurt.

Neem daarna contact op met de gekozen kliniek om je situatie kenbaar te maken. Geef daarbij aan dat je een directe opname wenst en motiveer je verzoek. De persoon aan de andere kant van de lijn is getraind om jou te helpen en zal je assisteren bij het verkrijgen van de zorg die je nodig hebt. Je zal al snel doorkrijgen wat de mogelijkheden zijn omtrent een directe opname.

 

  1. Maak een afspraak met je huisarts

Deze stap is niet vereist, maar als je je behandeling vergoed wil krijgen door je zorgverzekering dan heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Meestal is een verwijzing binnen een dag geregeld. De afkickkliniek kan eventueel helpen met het verkrijgen van de verwijzing mocht je huisarts om een of andere reden niet meewerken.

  1. De intake

Als het meezit kan je je binnen 24 uur melden bij een kliniek voor een zogenaamd intakegesprek. Hier kan je je verhaal kwijt en wordt jouw situatie uitgebreid geanalyseerd. Naar aanleiding van de informatie die je geeft zal een behandelprogramma worden opgesteld.

Dit is je kans om uit te leggen waarom je baat denkt te hebben bij een directe opname en het is zeker geen slecht idee om dit gesprek voor te bereiden en zelfs een paar punten op papier te zetten. Je wil je hele verhaal vertellen en geen dingen vergeten. Als er tijdens het intakegesprek blijkt dat haast is geboden, wordt er snel een plekje voor je vrijgemaakt in de kliniek.

Eindelijk een oplossing, eindelijk van je verslaving af

Het voelt als een hele opluchting om deze cruciale stap genomen te hebben. Er zijn immers mensen die het gedurende hun hele leven niet lukt om hun verslavingsprobleem te erkennen en daarom nooit hulp zoeken. Wat dat betreft mag je trots zijn op je beslissing om eindelijk afscheid te nemen van je verslaving.

Vanzelfsprekend wil je meteen doorpakken en de kliniek in, maar het kan zijn dat jouw situatie door de hulpverlening niet als acuut genoeg wordt beschouwd. Het gevolg is dat de start van je behandeling vertraagd wordt en je een paar dagen, soms zelfs weken moet wachten op een plekje. Wachttijden bij afkickklinieken zijn vrij normaal.

Dat je even moet wachten neemt niet weg dat het herstel al kan beginnen. Dit is misschien een mooi moment om te starten met zelfhulp. Zelfhulp bij zware verslavingsproblematiek is niet afdoende, maar wellicht dat het je een inkijkje geeft in de methodes van de verslavingszorg als voorbereiding op je opname. Je zou je ook kunnen verdiepen in het 12-stappen Minnesota programma omdat de kans groot is dat je daar mee te maken krijgt in de kliniek.

De afkickkliniek zal je ook niet meteen aan je lot overlaten terwijl je wacht. Je kan sowieso al je vragen kwijt gedurende dit intermezzo en grote kans dat de kliniek regelmatig contact met je opneemt om je voor te bereiden op je verblijf in de kliniek of om alvast hulp of afstand te bieden (ambulante hulp).

Het belangrijkste is dat je de stap hebt genomen om eindelijk wat aan je verslaving te doen. Je hebt je verslaving erkend en nu is het zaak om clean te worden, het liefst zo snel mogelijk.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.